Wees nooit in angst om liefde te verliezen, want je hebt al verloren

Ik wilde me niet uitspreken over de toestand die Nederland en de rest van de wereld momenteel treft. Ik wilde dat niet omdat ik wens dat iedereen die hier leest zich welkom en goed voelt. Ik wil niet dat mensen die hier komen het gevoel hebben dat ze slechts over mijn mening leren. Want het gaat hier niet over meningen. Mijn mening doet er niet toe. Die is alleen gebaseerd op ideeën en een handjevol ervaringen in een wereld vol illusies. Dat is nu juist niet waar het me om te doen is. Wat ik hier wil delen is wat God mij doorgeeft en bovenal mijn boodschap dat jij evengoed met God kunt communiceren als ik dat doe. Dat is de belangrijkste boodschap. Want wie met God spreekt zal weten wat waar is. Niet omdat hij zelf denkt te weten wat waar waar is vanwege wat hij in de wereld gezien heeft maar vanuit een weten omdat God het hem verteld. Waarheid is een weten, een voelen zonder dat intellect daarbij betrokken is. Beter dan dat kan ik het niet uitleggen. 
Ieder die luisterd naar God en besluit niet alleen te spreken zal weten. 
Hoewel ik mij dus niet wilde uitlaten over de situatie waarin de wereld zich bevind heb ik besloten jullie toch niet te onthouden van wat ik heb doorgekregen (hoe belachelijk dat ook mag klinken) 

Het is hoopgevend maar vraagt ook om alertheid en volharding. Op die hoop hebben wij allemaal recht. Hier dus in kort fragment wat mij werd meegedeeld:

Wat God mij zei was dat de WHO liegt. Dit werd mij al enige tijd geleden mede gedeeld. Toen ik de naam voor dit blog had doorgekregen en pas was gestart. WHO-LY (en ik weet hoe stom het klinkt dat ik LY vertaal naar liegen want in het Engels is een leugen natuurlijk ‘lie’ . Maar God spreekt wel vaker in symbolen, gevoel en beelden omdat taal altijd tekortschiet. Dit was wat ik doorkreeg. Ik kan er verder ook weinig aan doen). Het antwoord op WHO-lie (of ly) is natuurlijk love. Deze wetenswaardigheid bleef steeds bij me. Hoe en waarover de WHO liegt wist ik toen ook niet direct tot het Coronavirus uitbrak. Toen was het me duidelijk. 
Zelf ben ik dan ook nooit bang geweest voor het virus op een paar korte momenten na (waarvoor ik het gebed, zie eerdere blogs, doorkreeg) 
Hoewel ik niet echt bang was voor het virus was ik wel huiverig voor de regering en hoe ons maatschappij zich verder zou ontwikkelen. Dit, omdat ik al langer de broeierigheid voelde dat er iets groots staat te veranderen. Iets op wereldniveau en dat regeringen hierbij een grote rol spelen. Vraag me niet waarom. Ik had gewoon dat gevoel. Ik weet hoe jullie over ‘gevoel’ of in andere bewoording ‘intuïtie’ denken. Over het algemeen een vieze term geworden. Maar bedenk dan dat er veel dingen in ons wereld niet juist zijn. Verwisseld of op zijn kop. De dingen van waarde lijken zonder waarde, de dingen die van waarde lijken zijn zonder waarde voor het grote goed.
Ik heb God daarom steeds gevraagd hoe dit verder gaat. Wat het doel is. Waar dit thema voor staat (alles in het leven heeft symbolische waarde. Het leven is als een puzzel waarvan wij pas achteraf de betekenis zullen kennen en begrijpen)

God gaf door:
Het coronavirus is er en toch ook niet. Het is er maar is lang niet zo gevaarlijk als wordt gedacht. Want dat is het probleem. Het denken en de manier waarop; namelijk dat het een gevaar is.
Dit weet de WHO en enkele machthebbers uit verschillende delen van de wereld weten dit ook. Zij weten dat wanneer collectief geloofd wordt het waar zal zijn. Dit geloof is waar mensen aan overlijden. Iemand zelf hoeft niet persé hardnekkig in het virus te vertrouwen maar kan ook beïnvloed worden door anderen (gezien de verbondenheid die jullie ontkennen) Wanneer iemand sterk genoeg van geest is om het zogenaamde virus te ontkennen zal hij niet ziek kunnen worden. 
En dat is alles wat betreft het virus zelf en de remedie lijkt me duidelijk. Stoppen met waarheid toekennen aan iets dat net zo goed onwaar kan zijn. 

Ik: Dan is er nog de vraag ‘waarom’? En deze stelde ik God en hij gaf mij het antwoord

God: Macht.
Het virus wordt gebruikt als een test om te zien hoe ver men (machthebbers) met het volk kan gaan. Oftewel hoe beïnvloedbaar ze is.
Hoeveel macht heeft de top van de wereld nog om het volk de kant op te krijgen die hen zint, wanneer het ze zint.

Ik: Maar waarom zou iemand die macht willen? Waarom zou iemand willen dat er een bepaalde richting op wordt gedacht? Waarom die angst.

God: Macht is wat het is. Controle. Controle hebben geeft een kick. Daarbij zorgt het ervoor dat degene die macht heeft veilig is. Het is het aloude ‘eten of gegeten’ worden. 

Ik: Maar het is dus een test?

God: Juist.

Ik: En wat als we de test goed doorstaan als volk laat ik maar zeggen?

God: Dan weet men dat ze alle kanten met jullie op kunnen. Maar wees niet gevreesd want het zal niet gebeuren. Het volk blijkt niet slaaf genoeg.

Ik: Gelukkig. Maar dan? Wordt er nog iets ontmanteld?

God: Ja en nee. Er zullen bepaalde dingen naar buiten komen die mensen laten inzien dat ze in een op-zijn-kop-maatschappij leven. Maar er zal nog heel veel verborgen blijven dat in de loop der tijd het licht zal kennen.

Ik: Maar kunt u me vertellen hoe het verloop voor pak hem beet de komende 20 jaar zal zijn en of we de goede kant op gaan?

God: De goede of slechte kant hangt altijd af van de kan die je op wilt. Het hangt dus van jullie als één volk af welke kant jullie verkiezen op te gaan. Om het je gemakkelijk te maken zal ik zeggen dat jullie verbondenheid boven afscheiding gaan verkiezen. Het globale beloop is als volgt:

Men is al enigszins immuun geworden voor de verspreiding van angst. Machthebbers  zullen erachter komen dat de invloed niet reikt tot waar men het wil hebben. Uiteindelijk zal men het opgeven en sterven ideeën om vrijheden in te perken een stille dood. Machthebbers vrezen het volk en zullen ook woedend zijn. Het volk heeft teveel praats en zal monddood gemaakt moeten worden. Er zal woede worden aangewakkerd tussen volkeren. Maar de woede zal niet duren omdat men, het volk de opzet in gaat zien. Politie en leger zal de kant van liefde kiezen en daarmee is de macht van de verdeeldheid verloren. Er zal verzoening zijn en het volk zal één zijn en een vuist maken tegen de krachten die de macht willen behouden en zij zullen vluchten. Maar vluchten kan niet meer want kwaad is geschied en liefde heeft al zege gevierd. Mensen zullen steeds vaker hun liefdevolle kant, de kant die geloofd in eenheid kiezen. Dit maakt dat licht vaker op de kant van verdeling wordt geschenen en ingezien wordt hoe schadelijk dit uiteindelijk voor iedereen is en daarmee verwerpelijk. Zolang het volk deze kant blijft kiezen zal de wereld naar harmonie toe groeien in plaats van de chaos die jullie hebben veroorzaakt. 

Ik: ik kreeg het gevoel dat er toch nog een laatste battle zal zijn?

God: er zal door een klein deel altijd nog geprobeerd worden verdeling te zaaien. Dit kun je zien als laatste stuiptrekkingen. Jullie zijn het moe en zat. Hoe meer harmonie jullie zullen ervaren hoe meer het jullie zal beklijven. Jullie zullen de weg naar verdeeldheid vergeten. 

Ik: maar we moeten dus alert blijven?

God: zo zou je het kunnen noemen. Ik noem het liever liefde. Blijf in liefde en er kan niets fout gaan. Het tegenovergestelde van liefde is angst. Wees daarom nooit in angst om liefde te verliezen, want je hebt al verloren. 

Ik: dank u God. Mooier had u het niet kunnen zeggen. Amen

Het vernis is dun

Als je wil kan dit een periode van bezinning zijn. Je kunt je mind laten verstillen als je wil. Je kunt dan horen wat je jezelf werkelijk te vertellen hebt. Wat werkelijk je diepste waarden zijn. Je diepste verlangens. Je diepste angsten.
Je kunt dit een periode van echt contact laten zijn. Een periode waarin je niet steeds luistert naar je eigen verhaal maar naar dat van een ander. Je kunt de ander eens echt zien. Hem diep in de ogen kijken. Hoe lang is het geleden dat je iemand werkelijk in je hebt opgenomen? Werkelijk stil hebt gestaan om naar hem of haar te luisteren?

Dat kan allemaal nu. 

Je kunt ook verder gaan met waar je gebleven was. Van hot naar her gaan met je gedachten. Online valt er nog steeds van alles te kopen. Je honger naar meer, groter, mooier kan nog steeds worden gestild. En daarna, als deze periode voorbij is kun je daarmee naar hartenlust verder gaan.

De vraag is wat jou het meeste oplevert op de lange termijn.
 
Wanneer je kiest voor het eerste zul je geen spullen rijker zijn maar hoogstwaarschijnlijk wel zelfkennis, verbinding, liefde of een nieuw pad.

Wanneer je kiest voor het laatste zul je spullen rijker zijn die je een kortstondige boost hebben gegeven. Je zal een hoop gedachten rijker zijn. Daarvan zullen sommigen jouw ware ik vertegenwoordigen maar de meesten zullen niets met jou te maken hebben en jou verder van jezelf hebben verwijderd. 

Ik zal eerlijk zijn. Het eerste zal een stuk zwaarder zijn dan het laatste. In de eerste plaats al omdat we niet gewend zijn stil te staan en alles dat nieuw is gelijk staat aan lastig en om oefening vraagt. Daarnaast zal je kanten van jezelf tegen komen die je liever ver had blijven weg stoppen.
Het laatste zal een stuk makkelijker zijn. Dat garandeer ik je. Wat ik je echter ook garandeer is dat het wegstoppen van jou ware zelf je altijd en tot in den eeuwigheid een ongemakkelijk gevoel zal blijven geven. Het zal altijd onder een laag vernis van spullen, eten, drank, en cosmetica moeten blijven wil je het niet te hard voelen. Maar voelen zul je het altijd want het vernis is dun.

Jij bent vrij te kiezen.

Vervolg: Gebed voor vrede in moeilijke tijden

Wil jij niet altijd bevestigd worden in je eigen geloof? Waarom denk je dat rottigheid ruimschoots in deze wereld te vinden is? Ziekte. Dood. Is dat omdat mensen verrot zijn of omdat zij geloven dat ze verrot zijn?

We zijn zó verslaafd aan het idee dat wij slecht zijn dat we zelfs verontwaardigd zijn wanneer slechts ons niet overkomt.
Dat is de reden waarom we anderen, die gelukkig lijken zo graag onderuit halen. Want wij geloven dat geluk een illusie is. En dat zij in een illusie leven. En wanneer hun droom uiteenspat zeggen we; zie je wel, ik had gelijk. Dat is wat we het liefst zien gebeuren. 

Geluk is geen illusie en vrede ook niet. Wel wanneer je verkiest dat het een illusie is.De enige reden om dit te verkiezen voor jezelf is wanneer je geloofd dat je niets dan slechts waard bent.


Ik had beloofd je te vertellen wat het gebed dat ik met je deelde representeerde en waar ik het vandaan had.


Ik ben het onschuldige kind van God
Ik ben het volmaakte kind van God
Ik ben het heilige kind van God

De woorden in dit gebed zijn slechts een weergave van wat jij ten diepste bent. Ze zijn waarheid en een directe tegenhanger van wat jij geloofd dat je bent. Ze representeren dan ook de waarheid over jou zelf. En die waarheid geneest.

Hoe ik dit gebed heb bemachtigd is even zo simpel. Namelijk door stil te zijn en te luisteren.
Ik was een tijd geleden erg bang. Maar ik had de stem van God vanbinnen gevonden. Elke keer wanneer ik me bang voelde vroeg ik wat het betekende en wat ik kon doen. Op een keer werden deze woorden me gegeven en ik heb ze lange tijd bij me gedragen om mezelf er iedere keer aan te herinneren. Nu de wereld in grote angst leeft deel ik ze. Omdat ik weet dat dit het juiste moment is.

Te zijner tijd komt er een vervolg op deze woorden. Wanneer weet ik nog niet exact.
Excuses voor mijn vaagheid (ik weet dat ik over kom als een medium of zoiets. Dat is niet mijn bedoeling. Ik deel wat me ingegeven wordt. Ik weet dat jij dezelfde woorden kan ontvangen maar zolang dat je nog niet lukt heb je misschien iets aan mij)

Nu weet je waar het gebed vandaan komt. Ik begrijp het volledig wanneer je sceptisch bent over mijn verhaal. Misschien wil je dit gevoel opzij zetten en het gebed een kans geven. Het gaat niet om wat ik schrijf of wie ik ben. Het gaat om het gebed.

Ik wens je alle goeds!

Gebed voor vrede in moeilijke tijden

Ik wil dat jij gelukkig bent. Vol vreugde. Gezond. Waarom? Omdat wij broeders en zusters zijn. Wij zijn één. Wanneer jij vol vreugde bent ben ik dat ook.
Ik wil een gebed met je delen dat mij altijd vrede brengt in moeilijke tijden. Bij angst en verdriet. Angst die ons wereld deelt nu het coronavirus zijn weg door ons levens baant. Ik vertel je graag later hoe dit gebed tot mij is gekomen en wat het representeert. Voor nu is het belangrijker dat je de kracht van dit gebed ervaart. Dat het jou vrede brengt.
Sluit je ogen en leg je handen op je borst. Vertel jezelf;

Ik ben het onschuldige kind van God
Ik ben het volmaakte kind van God
Ik ben het heilige kind van God