God maakt het leven niet ingewikkeld

Het is niet zo dat jij een goeroe nodig hebt, een leraar die je verteld wat waar is en wat niet.
Je leraar is de bron vanwaar alles kwam. Het is God en jij kunt hem gewoon horen als je dat verkiest.

Er bestaat niet zoiets als eigen waarheid behalve als je naar het ego luistert. Dan bestaan er miljarden waarheden.

God maakt het leven niet ingewikkeld. Het ego doet dit.

Nu lijkt dit de tekst van een leraar maar dat is het allerminst. Ik vertel je iets dat je allang weet. Ik leer je dus niets. Ik wijs je slechts de weg.
Niets meer, niets minder. 

Onschuldig

Niemand is schuldig. Hoe kan er in een wereld van liefde schuld zijn?
Er is slechts verwarring in een wereld van illusies.

Voor hen die in verwarring zijn kun je alleen bidden opdat zij liefde zullen hervinden 

Want zij zijn het onschuldige kind van God
Zij zijn het volmaakte kind van God
Zij zijn het heilige kind van God

Het ontbreekt hen aan niets
Zij zijn vrij


Amen

De Hof van Eden

Misschien vind je mijn schrijfstijl direct. Ik doe dat niet om jou te kwetsen maar vanuit liefde.
Op deze wijze spreek ik dát deel in jou aan dat deze taal begrijpt, namelijk het ego. Wellicht wordt het er boos, verdrietig of bang van. Dat is geen fijn gevoel maar weet dan dat het geraakt is en dit juist het doel was.
Die angst, boosheid en verdriet kun je alleen maar loslaten wanneer je bewust van ze bent geworden, ze ten volle in het licht staan en jij beseft dat ze je aankleven maar geen onderdeel van jouw werkelijke wezen zijn. Van groot belang is dat jij de redenen kent die ze veroorzaken. Dan zal je inzien dat de angst die erachter schuilgaat van het ego komt en ongegrond is.
Het ego is heer en meester in vermijding, maskering en ontkenning en juist daarom is het nodig hem stevig tot de orde te roepen. In het volle licht is geen ontkenning mogelijk. Weet dat de pijn die bij deze confrontatie kortstondig vrijkomt jouw leven ten goede zal komen en de altijd in jou aanwezige sluimerende pijn die het ego veroorzaakt teniet zal doen.

Eenmaal het kwetsbare ego met als zijn leugens onder ogen zal het zijn legitimiteit langzaam maar zeker verliezen. Dat kun je vergelijken met opnieuw geboren worden. Een geboorte die net als bij het ter wereld komen van een kind vergezeld zal gaan van pijn en vreugde. Uiteindelijk zal de vreugde zegevieren. 

Onbewust weet jij wel dat de teksten die jou boos maken iets fundamenteels in jou raken. Jou uitdagen. Gebeurt dit in het dagelijks leven dan gaat jouw ego in verzet en zal hij je laten geloven dat die ander de vijand is terwijl deze niets anders deed dan je een spiegel voorhouden. Deze persoon je een les gaf waarmee je, wanneer goed geleerd je dichter bij je werkelijke zijn brengt en je vrediger en gelukkiger wordt. 

Nu ben je hier. Je leest dit blog. Dat is een bewust of onbewust gedreven keuze die je hebt gemaakt. Besef dat iedere ontmoeting, in dit geval dit blog de potentie heeft jou dichter bij God te brengen. Je bent hier dus niet voor niets aanbeland. Trap nu je hier bent niet opnieuw in de valkuil die het ego keer op keer voor jouw bewustzijn graaft om er vervolgens overheen te walsen. Doorzie wat het ego keer op keer doet. Jou het labyrint inleiden terwijl je alleen maar open en eerlijk naar de losgekomen emoties hoeft te kijken die een ander, en in dit geval een blog bij je losmaakt. Je jouw onderbewuste hoeft te laten spreken waardoor je dan het ware antwoord leert kennen.
Het ego verteld jou dat dit eng is, je daar niet moet willen gaan. Alweer een grove leugen die jou weerhoudt vrede en rust te bereiken. Als het ego deel van jou was zou het je een gelukzalig en vredig gevoel toch nooit willen onthouden? Het zou toch het beste met je voor hebben?
De negatieve gevoelens die vrij komen tijdens ontmoetingen met mensen, verhalen en gebeurtenissen zijn niet van jou. Ze zijn van het angstige ego dat hevig in zichzelf en de dood geloofd. Het kent alleen de dood aangezien het niet bestaat. Want dood is niets.
Er is geen wereld los van ‘jou’. En er is geen ‘jij’ los van de wereld. Jij bent er één mee. Als één organisme. Het ego is dan ook geen werkelijk deel van jou. Het is een ingebeeld deel. Een gestoord deel. Een denkfout. Een deel dat ooit lang geleden in het denken van de mensheid is gekropen als een kronkelende eenheid verstorende slang. Een deel dat leugens verteld en de gelovigen deze leugens laat verspreiden. Zo zijn generaties op generaties gevangen geraakt in een leugenachtige illusie. Het verteld jou dat ‘jij’ er bent, en ‘de rest van de wereld’. ‘De rest van de wereld’, en ‘jij‘. Dat de enige manier om jezelf te beschermen betekend dat je je in moet dekken tegen de vijand, ‘de rest van de wereld’. Maar hoe kunnen je broeders en zusters waarmee je één wezen vormt jouw vijand zijn? Het wezen, de eenheid zou zichzelf in de staart bijten zoals het slangachtige ego ook doet. Keer op keer, op keer. Waarom denk je dat de wereld in verval is? Het valt zichzelf voortdurend aan zonder het te beseffen.

Maar weet je wat nu zo prachtig is. De herinnering aan wie jij werkelijk bent, namelijk het kind van God dat eeuwig in vrede leeft, is nog steeds aanwezig in jou. In de wereld. Er hoeven maar enkelen zich dit ten volle te herinneren en het ego zal zijn stem verliezen. Het ego is maar een kleine stem. En omdat het zo klein is moet het harder schreeuwen om gehoord te worden. Jij bent bij machte om die stem kleiner te maken en dan het ware woord van God te kunnen horen. En hoe sterker jij de stem van God weer waarneemt hoe meer de stem van het ego jou bevreemd. Hoe verder het van jou af gaat staan. Dat is de waarheid die zich sneller dan het licht zal verspreiden naar de rest van jouw wezen, je broeders en zusters. Tot slot zal de wereld zijn identiteit herinneren en het ego volledig verdwijnen. En dan zullen we samen in de Hof van Eden zijn.

Een ont-wikkeld leven

Het leven hoeft niet ‘in-gewikkeld’ te zijn. Jij geloofd dat dit het is. Zo zal het dan zijn.

Gun deze kaders voor een ‘ont-wikkeld’ leven het voordeel van de twijfel en kies dan opnieuw wat jij geloofd. 

– Ruil goederen en diensten (de wereld heeft niet nog meer spullen nodig, zij is verzadigd, net als jij)
-Koop alleen wat je nog niet hebt en van levensbelang is. Zo duurzaam mogelijk (wanneer je niet kunt ruilen)
– Verbouw je eigen groenten en fruit (zien hoe iets groeit en bloeit, de vruchten van de aarde die jij mag ontvangen leren je dankbaar zijn)
– Eer alles dat leeft. Alle levende wezens zijn jouw broeders en zusters ( is God niet in al en al in God? Iedere ontmoeting is heilig)
– Zorg voor de spullen die jouw leven veraangenamen (dan kunnen ze nog lang functioneren en jij ze doorgeven aan degenen die na jou komen)
– Werk voor het levensnoodzakelijke (meer heb je niet nodig al doet de wereld jou geloven van wel. Hoe meer jij nodig hebt hoe afhankelijker jij bent. (Ben jij niet liever vrij?))
– Laat verleidingen aan je voorbij gaan. Kun je dit niet tegenhouden dan weet je dat die behoefte je onvrij maakt. Diep in jouw onderbewuste ligt de reden voor jouw verslaving. Geef deze stem de ruimte te spreken want dan zul je het begrijpen en een oplossing vinden.
– Leg je focus op je binnenwereld en de kleine buitenwereld direct om jou heen. Geef alle aandacht en liefde aan degenen die je tegenkomt. Zij vormen jouw wereld. Als ieder dit zou doen zou er geen schaarste en haat meer bestaan.

Hiermee zal je leven overzichtelijk, vrij en vredig zijn.

Het ontbreekt jou aan niets

Als God zegt ‘het ontbreekt jou aan niets’ dan kan er geen verwarring over bestaan dat alles dat jij je voor kunt stellen ook werkelijk het jouwe is.

Jij kunt kiezen wat jij wilt. Alles is aanwezig.Wil jij voorspoed? Je krijgt het. Wil jij tegenspoed? Je krijgt het. 

Het probleem is dat jij denk in ‘dingen’ en ‘onderwerpen’ in plaats van ervaringen. Het universum is een ervaring. Jij bent een ervaring. Welke ervaring wil jij?

Dan is er nog het probleem dat jij niet weet wat je wilt. Jij kiest het één maar voelt het andere. Laten gevoelens nu de sterkste richtingaanwijzers te zijn. De sterkste krachten. Angst en liefde zijn sterker dan wat dan ook, zij representeren immers ervaringen. Zij representeren jouw wil. Maar wees niet gevreesd want de dood bestaat niet. Wees niet gevreesd want ziekte bestaat niet. Zij is niet besmettelijk. Ideeën zijn dat. Jij kunt dus je angst laten varen en weet dat alles bestaat en dus ook mogelijk is. Voor ieder kind van God want God is één met hen en zij dus met elkaar. 

Gun jezelf alleen liefde, gun je broeders en zusters alleen liefde want al het andere is onwaar. Schaarste bestaat niet, alleen ik hoofden van mensen. Had Jezus dat al eens aangetoond? Jij hebt de wereld gemis-interpreteert  en daarom zie jij alleen schaarste, verdriet en pijn. Je ziet de overvloed die de wereld is niet.
Zou God zijn kinderen ooit iets ontzeggen? Hij is ‘al wat is’ en zou het daarom niet kunnen. Jij bent deel van dit al. Doe daarom afstand van de illusie van schaarste want dat is geen leven. Dat is ‘niets’ en het ontbreekt jou immers aan ‘niets’. 

Laat God jouw leidraad zijn

Prachtig mens

Het spijt me te moeten zeggen maar jij leeft niet. Niet nu althans. Soms voor eventjes doe je het. Dan ben je in prachtig genot en geluk en soms kan zelfs huilen genot geven. Je vergeet dan voor een kort moment de toekomst en verleden. Je vergeet te denken. Je ‘bent’ in plaats van wat je denkt dat je bent, waar je bent geweest of naartoe zult gaan.
Het moment geeft je in wat te zeggen of te doen. In dat bijzondere stille moment ben jij weer één met God.

Dat denken, steeds maar aan verleden en toekomst, vaak in angst of berouw maar zelden in blijdschap weegt zwaar op je zonder je het door hebt. Het maakt dat je leven aan je voorbij trekt zonder je er met je aandacht bij bent. 
Vaak denk je ten onrechte dat het morgen beter zal zijn. Dat je dan de juiste stappen zal maken, de juiste knopen door zal hakken, de juiste personen tegen zal komen. Maar zie je dan niet dat je dit zelfde iedere dag denkt? Dit patroon steeds herhaalt? En dat daar dan ook juist de crux zit? Want het idee dat er morgen iets zal veranderen zal je nu, in dit ogenblik nooit en te nimmer helpen. Morgen denk je precies hetzelfde en zo blijf jij in een zelfontkennende cirkel ronddraaien. Want jij bent niet je gedachten over morgen. Jij bent nu! Jij zal nooit niet zijn. Het is eeuwig nu. Daarom ben jij eeuwig.

Jij blijft maar denken aan wat er niet goed is aan jou en aan je leven. Maar ‘goed’ en ‘fout’ zijn geen absolute tegenstellingen. Het zijn waarden die niet bestaan, alleen in mensenhoofden. Ik wil niet ontkennen dat mensen lijden. Dat doen ze zeker. Niet omdat ze per ongeluk in een foute scène zijn gerold maar omdat zij die scène bestempelen als ‘fout’. Je kunt daarom de dingen die jij in jouw leven afkeurt evenwel goedkeuren. Of als neutraal beschouwen wat ze in feite zijn. Jij lijdt omdat je gelooft in wat je denkt. Maar wat je denkt is vaak gebaseerd op ideeën van anderen. Zij zijn niet waar. Zij zijn je opgedrongen waardoor je van jezelf bent afgedwaald. Jij lijdt ook omdat jij niet in harmonie bent met jezelf. Kind van God. Jij gelooft namelijk niet dat jij licht en liefde bent en de wereld licht en liefde zijn. Niet meer. Vroeger, als kind dacht je daar anders over maar je hebt zoveel bewijzen gezocht om jouw ideeën te staven dat deze wereld tot een hel geworden is. Want wie zoekt zal vinden. En daarom kan jij de waarheid niet meer verspreiden en de wereld niet meer liefde geven dan jij voor jezelf en de wereld over hebt. Diep vanbinnen huil jij omdat je weet dat het niet waar is. De wereld verdient alle liefde evenals jij alle liefde van God ontvangt en waard bent.

Ten diepste wens ik dat jij deze opgedrongen ideeën over jezelf en de wereld kunt laten gaan. Laat het licht opnieuw op jou wezen schijnen. Het licht van God zal jou vertellen wie je bent omdat jij deel van zijn licht uitmaakt. Hoe kan hij niet van jou houden als jij deel van hem uitmaakt? Hij heeft je niet verbannen. Hij heeft je niet verlaten. Hij fluistert jou de waarheid toe. Jij ontvangt nog altijd zijn liefde. Voor eeuwig en altijd. 
Laat het ‘nu’ in geest samen met God jouw leidraad zijn en je zult zien dat het goed is voor alles en iedereen om je heen. Want is God niet in alles en alles in God? En zou God ooit de één liefde geven en de ander niet? Als God door jou heen werkt breng je heel de wereld liefde. Dat is leven. Al het andere is een nare droom. 

Vrijheidsbeperking is geen wens van het hart

De wereld is niet gedoemd, het tegenovergestelde is waar. Dit moment (deze periode van grove vrijheidsbeperking) is het moment van bewustzijnsverschuiving, of eigenlijk bewustzijnsverruiming bij velen. 
Al eerder zei God dat machthebbers hun zin niet zullen krijgen.
Er zijn mensen die dit jammer vinden. Die hopen op meer regels met als gevolg meer orde. Dit zijn angstige mensen die niet vertrouwen in natuurlijk beloop. Die de perfectie van dit universum niet gewaar zijn. Het is de angst die hen en hun naasten verstikt. Letterlijk.
Heb respect voor deze mensen maar laat hen niet de leiding krijgen over jouw bewustzijn. Want weet dat het laatste woord van God zal zijn. En dat woord is goed. Voor allen.

Heeft God ooit iets opgelegd?

Mensen doen toch alles dat zij willen? Ze hebben lief of doen meest wrede dingen. Ze zijn vrij te kiezen.

Als het grootste wezen, de grootste geest niet anders kan schenken dan vrije wil, is er dan iets dat met legitieme motivatie restricties op kan leggen?
Er zijn geen legitieme redenen. 

Chaos hersteld zichzelf wanneer de bron wordt gevolgd. Dit kan alleen met het hart. Geen brein zal ooit het juiste pad vinden. Dat is niet waarvoor het is ontstaan. Het brein is in dienst van het hart, van de ziel. Niet andersom. 

De bewustzijnsverrruiming houdt dit in: De waardering voor het hart boven het brein. Het hart als directe connectie met God.
Handelingen vanuit het hart zijn altijd genezend. Keuzes vanuit het hart zullen altijd en iedereen ten goede komen. Orde van bovenaf opgelegd is altijd inferieur. Want vrijheidsbeperking is geen wens van het hart. Geen brein zal een betere keuze maken dan het hart. 

Idee en geloof

Je hebt een hoop ideeën.
Overgenomen van je buurvrouw, vader, broer, leraar, vage kennissen enzovoorts.
Heb je zelf weleens een echt idee gehad? Nee? Met ‘echt’ bedoel ik een zuiver idee dat ontsproot uit jou. Een idee zonder vervuiling. Zonder geloof. Hoe zou dat zijn denk je? Ik zeg dit trouwens niet om je te beledigen. Ik wil gewoon eerlijk tegen je zijn. Je helpen af te komen van ideeën die jouw zuivere zelf en dat van anderen ondermijnen.

Een waar idee is als de geboorte van nieuw leven. Zo zuiver, schoon en onaangetast. Als maagdelijke sneeuw waar nog niemand met zijn modderige schoenen overheen is gewalst. 

Zo’n waar idee is trouwens niet jouw eigendom. Het kwam dóór jou en jij mag het delen.

Zuivere ideeën zijn waar. In oorsprong. Daarna, na het uitbreiden worden ze soms vervormd. Eigenlijk moet ik meestal zeggen maar laat ik positief blijven. Zo’n idee, ook wel inspiratie kwam vanuit de bron. Of God, zo je wilt. Hij is de inspiratiebron van ons allen. Sommige mensen zijn scherper op God afgesteld (ze luisteren beter) en ontvangen zijn ideeën welke dan verder verspreid kunnen worden. Soms gaat dat goed. Meestal niet. Sorry, positief blijven lukt me niet zo. Meestal wijken de ideeën uiteindelijk erg af van hun werkelijke betekenis. Ze hebben echter nog dezelfde kracht om invloed uit te oefenen op ons werkelijkheid. Een invloed die doorgaans niet positief uitpakt.
Ideeën worden al eeuwen door mensen verspreid. Ons werkelijkheid voegt zich naar de ideeën, niet andersom. Zie je hoe jij leeft in een vervormde werkelijkheid?

Ergens huist de waarheid van alle ideeën in ons. Want niets kan gedeeld worden zonder te delen met allen. Wij zijn allemaal met God verbonden. Ook als je niet luistert ontvang je wat je gegeven is. Die waarheid ken jij dus. Soms bewust, meestal onbewust.
Jij geloofd alleen in de vervormde werkelijkheid. Alles dat daarvan afwijkt vind jij vreemd en ongeloofwaardig. 
Echter geloven doe je met je brein. Je kiest ervoor iets voor waar aan te nemen of doet dat niet. Als je nou eens zou stoppen je brein te gebruiken voor de beoordeling van deze wereld, jouw eigen bestaan, en in plaats daarvan naar je gevoel zou luisteren. Naar je hart. Dan zou je jezelf stukje bij beetje openstellen voor de ware ideeën, ofwel de waarheid.

Je zal dan geleid worden door God en zal een wereld zien die jij nooit voor mogelijk had gehouden.

Werkelijkheid

De waarheid is groots. Ruimer dan jij met jouw beperkte aardse brein kan bevatten.
Hoe kan jij dan zeggen dat je de waarheid kent?
Jij kent een klein stukje. Jouw stukje. Het minuscule deeltje dat jij hebt ervaren. Maar dat deeltje representeert niet de waarheid. Het herbergt niet het grote geheel.
Doe dan ook niet alsof het wel zo is maar sta jezelf liever toe je te verwonderen en te verbazen over hetgeen jij hebt meegemaakt. Want groter lof daarvoor is er niet.

Als jij echt wilt weten. Laat jouw waarheid dan buiten beschouwing en sta toe dat het leven het jou verteld.
Stop met je vooringenomenheid. Wees nederig. Ooit zal jij de waarheid volledig kennen maar pas wanneer jij geloofd niets te weten.
Wanneer al jouw waarheden van je zijn afgegleden, pas dan zul je de werkelijkheid kennen. 

Vandaag is het grote ontwaken begonnen

Je vraagt je vast af hoe ik dit weet en wellicht ook wat ik met ‘ontwaken’ bedoel.
Allereerst het ‘hoe’: het hangt in de lucht. Voelbaar als een broeierige mist. Een mist die nu nog dingen versluierd maar spoedig op zal trekken waarna de waarheid zal worden onthuld. Ik liep de avond waarin ik de eerste woorden van dit blog schreef naar buiten en keek naar de sterrenhemel. Deze was zo prachtig helder. Ik keek naar de helderste ster die voor mijn zicht een kruis leek. Als twee wegen die elkaar ontmoeten. Met elkaar in botsing raken maar ook samen komen. Ik voelde dat het niet lang meer kon duren voor er een grote verandering stond aan te komen en ik wist dat dit die de nacht en dag zou zijn. Het kantelpunt.

Dan het ‘ontwaken’: hiermee bedoel ik uiteraard het wakker worden. Wij zijn als volk lange tijd slapend geweest. Wij geloofden dat de systemen waarin en waarmee wij leefden ons voorspoed zouden brengen. Maar het bracht sommigen veel voorspoed en anderen veel tegenspoed. In werkelijkheid zijn wij één. De tegenspoed die een ‘ander’ treft zal ook ooit jou treffen en omgekeerd hetzelfde. Die ‘waarheid’ zal onthuld worden. Wij zullen begrijpen hoe de wereld werkelijk is. Hoe de systemen waarin wij leven werkelijk zijn opgebouwd. Niet zoals wij denken hoe zij zijn. Niet ons theorieën er over maar de waarheid in volle licht en glorie. Zodanig dat geen denkend wezen er meer omheen zal kunnen. In ontkenning zal kunnen blijven.
Geleidelijk en op zachte wijze zal het licht zich uitbreiden zodat angst, verdriet en boosheid beperkt zullen blijven. Desalniettemin zal het een schok veroorzaken en het bewustzijn dat wij één volk moeten worden willen we waardig leven en de schoonheid, bescherming en voeding van ons aarde behouden.

Wees niet gevreesd voor wat komen zal. Jou treft geen blaam. Jouw broeders en zusters treffen geen blaam. Je hebt geloofd in een destructief systeem zonder het werkelijk te weten. Voor jouw medemensen geldt hetzelfde. De tijd van vergelding, woede en pijn is voorbij.

Wees in liefde om liefde te ontvangen.