God maakt het leven niet ingewikkeld

Het is niet zo dat jij een goeroe nodig hebt, een leraar die je verteld wat waar is en wat niet.
Je leraar is de bron vanwaar alles kwam. Het is God en jij kunt hem gewoon horen als je dat verkiest.

Er bestaat niet zoiets als eigen waarheid behalve als je naar het ego luistert. Dan bestaan er miljarden waarheden.

God maakt het leven niet ingewikkeld. Het ego doet dit.

Nu lijkt dit de tekst van een leraar maar dat is het allerminst. Ik vertel je iets dat je allang weet. Ik leer je dus niets. Ik wijs je slechts de weg.
Niets meer, niets minder. 

De Hof van Eden

Misschien vind je mijn schrijfstijl direct. Ik doe dat niet om jou te kwetsen maar vanuit liefde.
Op deze wijze spreek ik dát deel in jou aan dat deze taal begrijpt, namelijk het ego. Wellicht wordt het er boos, verdrietig of bang van. Dat is geen fijn gevoel maar weet dan dat het geraakt is en dit juist het doel was.
Die angst, boosheid en verdriet kun je alleen maar loslaten wanneer je bewust van ze bent geworden, ze ten volle in het licht staan en jij beseft dat ze je aankleven maar geen onderdeel van jouw werkelijke wezen zijn. Van groot belang is dat jij de redenen kent die ze veroorzaken. Dan zal je inzien dat de angst die erachter schuilgaat van het ego komt en ongegrond is.
Het ego is heer en meester in vermijding, maskering en ontkenning en juist daarom is het nodig hem stevig tot de orde te roepen. In het volle licht is geen ontkenning mogelijk. Weet dat de pijn die bij deze confrontatie kortstondig vrijkomt jouw leven ten goede zal komen en de altijd in jou aanwezige sluimerende pijn die het ego veroorzaakt teniet zal doen.

Eenmaal het kwetsbare ego met als zijn leugens onder ogen zal het zijn legitimiteit langzaam maar zeker verliezen. Dat kun je vergelijken met opnieuw geboren worden. Een geboorte die net als bij het ter wereld komen van een kind vergezeld zal gaan van pijn en vreugde. Uiteindelijk zal de vreugde zegevieren. 

Onbewust weet jij wel dat de teksten die jou boos maken iets fundamenteels in jou raken. Jou uitdagen. Gebeurt dit in het dagelijks leven dan gaat jouw ego in verzet en zal hij je laten geloven dat die ander de vijand is terwijl deze niets anders deed dan je een spiegel voorhouden. Deze persoon je een les gaf waarmee je, wanneer goed geleerd je dichter bij je werkelijke zijn brengt en je vrediger en gelukkiger wordt. 

Nu ben je hier. Je leest dit blog. Dat is een bewust of onbewust gedreven keuze die je hebt gemaakt. Besef dat iedere ontmoeting, in dit geval dit blog de potentie heeft jou dichter bij God te brengen. Je bent hier dus niet voor niets aanbeland. Trap nu je hier bent niet opnieuw in de valkuil die het ego keer op keer voor jouw bewustzijn graaft om er vervolgens overheen te walsen. Doorzie wat het ego keer op keer doet. Jou het labyrint inleiden terwijl je alleen maar open en eerlijk naar de losgekomen emoties hoeft te kijken die een ander, en in dit geval een blog bij je losmaakt. Je jouw onderbewuste hoeft te laten spreken waardoor je dan het ware antwoord leert kennen.
Het ego verteld jou dat dit eng is, je daar niet moet willen gaan. Alweer een grove leugen die jou weerhoudt vrede en rust te bereiken. Als het ego deel van jou was zou het je een gelukzalig en vredig gevoel toch nooit willen onthouden? Het zou toch het beste met je voor hebben?
De negatieve gevoelens die vrij komen tijdens ontmoetingen met mensen, verhalen en gebeurtenissen zijn niet van jou. Ze zijn van het angstige ego dat hevig in zichzelf en de dood geloofd. Het kent alleen de dood aangezien het niet bestaat. Want dood is niets.
Er is geen wereld los van ‘jou’. En er is geen ‘jij’ los van de wereld. Jij bent er één mee. Als één organisme. Het ego is dan ook geen werkelijk deel van jou. Het is een ingebeeld deel. Een gestoord deel. Een denkfout. Een deel dat ooit lang geleden in het denken van de mensheid is gekropen als een kronkelende eenheid verstorende slang. Een deel dat leugens verteld en de gelovigen deze leugens laat verspreiden. Zo zijn generaties op generaties gevangen geraakt in een leugenachtige illusie. Het verteld jou dat ‘jij’ er bent, en ‘de rest van de wereld’. ‘De rest van de wereld’, en ‘jij‘. Dat de enige manier om jezelf te beschermen betekend dat je je in moet dekken tegen de vijand, ‘de rest van de wereld’. Maar hoe kunnen je broeders en zusters waarmee je één wezen vormt jouw vijand zijn? Het wezen, de eenheid zou zichzelf in de staart bijten zoals het slangachtige ego ook doet. Keer op keer, op keer. Waarom denk je dat de wereld in verval is? Het valt zichzelf voortdurend aan zonder het te beseffen.

Maar weet je wat nu zo prachtig is. De herinnering aan wie jij werkelijk bent, namelijk het kind van God dat eeuwig in vrede leeft, is nog steeds aanwezig in jou. In de wereld. Er hoeven maar enkelen zich dit ten volle te herinneren en het ego zal zijn stem verliezen. Het ego is maar een kleine stem. En omdat het zo klein is moet het harder schreeuwen om gehoord te worden. Jij bent bij machte om die stem kleiner te maken en dan het ware woord van God te kunnen horen. En hoe sterker jij de stem van God weer waarneemt hoe meer de stem van het ego jou bevreemd. Hoe verder het van jou af gaat staan. Dat is de waarheid die zich sneller dan het licht zal verspreiden naar de rest van jouw wezen, je broeders en zusters. Tot slot zal de wereld zijn identiteit herinneren en het ego volledig verdwijnen. En dan zullen we samen in de Hof van Eden zijn.

Een ont-wikkeld leven

Het leven hoeft niet ‘in-gewikkeld’ te zijn. Jij geloofd dat dit het is. Zo zal het dan zijn.

Gun deze kaders voor een ‘ont-wikkeld’ leven het voordeel van de twijfel en kies dan opnieuw wat jij geloofd. 

– Ruil goederen en diensten (de wereld heeft niet nog meer spullen nodig, zij is verzadigd, net als jij)
-Koop alleen wat je nog niet hebt en van levensbelang is. Zo duurzaam mogelijk (wanneer je niet kunt ruilen)
– Verbouw je eigen groenten en fruit (zien hoe iets groeit en bloeit, de vruchten van de aarde die jij mag ontvangen leren je dankbaar zijn)
– Eer alles dat leeft. Alle levende wezens zijn jouw broeders en zusters ( is God niet in al en al in God? Iedere ontmoeting is heilig)
– Zorg voor de spullen die jouw leven veraangenamen (dan kunnen ze nog lang functioneren en jij ze doorgeven aan degenen die na jou komen)
– Werk voor het levensnoodzakelijke (meer heb je niet nodig al doet de wereld jou geloven van wel. Hoe meer jij nodig hebt hoe afhankelijker jij bent. (Ben jij niet liever vrij?))
– Laat verleidingen aan je voorbij gaan. Kun je dit niet tegenhouden dan weet je dat die behoefte je onvrij maakt. Diep in jouw onderbewuste ligt de reden voor jouw verslaving. Geef deze stem de ruimte te spreken want dan zul je het begrijpen en een oplossing vinden.
– Leg je focus op je binnenwereld en de kleine buitenwereld direct om jou heen. Geef alle aandacht en liefde aan degenen die je tegenkomt. Zij vormen jouw wereld. Als ieder dit zou doen zou er geen schaarste en haat meer bestaan.

Hiermee zal je leven overzichtelijk, vrij en vredig zijn.

Het ontbreekt jou aan niets

Als God zegt ‘het ontbreekt jou aan niets’ dan kan er geen verwarring over bestaan dat alles dat jij je voor kunt stellen ook werkelijk het jouwe is.

Jij kunt kiezen wat jij wilt. Alles is aanwezig.Wil jij voorspoed? Je krijgt het. Wil jij tegenspoed? Je krijgt het. 

Het probleem is dat jij denk in ‘dingen’ en ‘onderwerpen’ in plaats van ervaringen. Het universum is een ervaring. Jij bent een ervaring. Welke ervaring wil jij?

Dan is er nog het probleem dat jij niet weet wat je wilt. Jij kiest het één maar voelt het andere. Laten gevoelens nu de sterkste richtingaanwijzers te zijn. De sterkste krachten. Angst en liefde zijn sterker dan wat dan ook, zij representeren immers ervaringen. Zij representeren jouw wil. Maar wees niet gevreesd want de dood bestaat niet. Wees niet gevreesd want ziekte bestaat niet. Zij is niet besmettelijk. Ideeën zijn dat. Jij kunt dus je angst laten varen en weet dat alles bestaat en dus ook mogelijk is. Voor ieder kind van God want God is één met hen en zij dus met elkaar. 

Gun jezelf alleen liefde, gun je broeders en zusters alleen liefde want al het andere is onwaar. Schaarste bestaat niet, alleen ik hoofden van mensen. Had Jezus dat al eens aangetoond? Jij hebt de wereld gemis-interpreteert  en daarom zie jij alleen schaarste, verdriet en pijn. Je ziet de overvloed die de wereld is niet.
Zou God zijn kinderen ooit iets ontzeggen? Hij is ‘al wat is’ en zou het daarom niet kunnen. Jij bent deel van dit al. Doe daarom afstand van de illusie van schaarste want dat is geen leven. Dat is ‘niets’ en het ontbreekt jou immers aan ‘niets’. 

Vrijheidsbeperking is geen wens van het hart

De wereld is niet gedoemd, het tegenovergestelde is waar. Dit moment (deze periode van grove vrijheidsbeperking) is het moment van bewustzijnsverschuiving, of eigenlijk bewustzijnsverruiming bij velen. 
Al eerder zei God dat machthebbers hun zin niet zullen krijgen.
Er zijn mensen die dit jammer vinden. Die hopen op meer regels met als gevolg meer orde. Dit zijn angstige mensen die niet vertrouwen in natuurlijk beloop. Die de perfectie van dit universum niet gewaar zijn. Het is de angst die hen en hun naasten verstikt. Letterlijk.
Heb respect voor deze mensen maar laat hen niet de leiding krijgen over jouw bewustzijn. Want weet dat het laatste woord van God zal zijn. En dat woord is goed. Voor allen.

Heeft God ooit iets opgelegd?

Mensen doen toch alles dat zij willen? Ze hebben lief of doen meest wrede dingen. Ze zijn vrij te kiezen.

Als het grootste wezen, de grootste geest niet anders kan schenken dan vrije wil, is er dan iets dat met legitieme motivatie restricties op kan leggen?
Er zijn geen legitieme redenen. 

Chaos hersteld zichzelf wanneer de bron wordt gevolgd. Dit kan alleen met het hart. Geen brein zal ooit het juiste pad vinden. Dat is niet waarvoor het is ontstaan. Het brein is in dienst van het hart, van de ziel. Niet andersom. 

De bewustzijnsverrruiming houdt dit in: De waardering voor het hart boven het brein. Het hart als directe connectie met God.
Handelingen vanuit het hart zijn altijd genezend. Keuzes vanuit het hart zullen altijd en iedereen ten goede komen. Orde van bovenaf opgelegd is altijd inferieur. Want vrijheidsbeperking is geen wens van het hart. Geen brein zal een betere keuze maken dan het hart. 

Werkelijkheid

De waarheid is groots. Ruimer dan jij met jouw beperkte aardse brein kan bevatten.
Hoe kan jij dan zeggen dat je de waarheid kent?
Jij kent een klein stukje. Jouw stukje. Het minuscule deeltje dat jij hebt ervaren. Maar dat deeltje representeert niet de waarheid. Het herbergt niet het grote geheel.
Doe dan ook niet alsof het wel zo is maar sta jezelf liever toe je te verwonderen en te verbazen over hetgeen jij hebt meegemaakt. Want groter lof daarvoor is er niet.

Als jij echt wilt weten. Laat jouw waarheid dan buiten beschouwing en sta toe dat het leven het jou verteld.
Stop met je vooringenomenheid. Wees nederig. Ooit zal jij de waarheid volledig kennen maar pas wanneer jij geloofd niets te weten.
Wanneer al jouw waarheden van je zijn afgegleden, pas dan zul je de werkelijkheid kennen. 

Als het leven oneindig was

Wat als het leven oneindig was
Een bloem altijd in bloei

Je hart voor eeuwig warm en zacht
Jou eeuwig altijd trouw

Zou jij jouw hart dan trouw zijn?
Behoeden voor de kou?

Vechten voor wat haar liefde is?
Voor eeuwig aan haar zij

Dan zou het leven jouw liefde zijn
Voor altijd dichtbij

En als het leven eeuwig was
Wat zou jij dan doen?

Je vijanden vrienden noemen
Als onkruid en bloemen

Je zou familie zijn van ieder die je zag
Want eeuwigheid doet waarlijk zien
Je hart voor altijd zacht

Het zou altijd zomer zijn
Zomer in je hart

Want winter kan alleen bestaan
Wanneer vijanden geen vrienden zijn

De wereld naar eindigheid is gegaan

Geef je waarheid het voordeel van de twijfel

Ruth Hubbard: “Truth is in the eye of the beholder”

Maar wat als je eens niet zou kijken. Nu niet, en niet naar de herinneringen die je hebt vastgelegd of zelf gecreëerd.
Wat als je alles zou vergeten. Dan zou er geen eigen ‘Truth’ zijn. Er zou niets zijn, zal je denken. Maar wat is niets.

Niets is leeg. Niets is ruimte. Ruimte is plaats voor iets anders.Wat zou die lege ruimte dan vullen? 

Lijkt het je interessant om dat te ervaren? 

Lastig kan het lijken om te vergeten. Ruimte te maken. Maar je hoeft niets te doen. Sterker nog, doe niets. Twijfel alleen. Aan alles dat jij voor waar aanneemt.
Geef je waarheid het voordeel van de twijfel. Dat laat jouw waarheid uiteen brokkelen. Wanneer dan jouw waarheid is vergruisd zal er niets overblijven. 

En als je dan genoten hebt van dit niets, vraag dan eens aan iets wat waar is.

Ik weet zeker dat je het mooi vindt

Vervolg: Gebed voor vrede in moeilijke tijden

Wil jij niet altijd bevestigd worden in je eigen geloof? Waarom denk je dat rottigheid ruimschoots in deze wereld te vinden is? Ziekte. Dood. Is dat omdat mensen verrot zijn of omdat zij geloven dat ze verrot zijn?

We zijn zó verslaafd aan het idee dat wij slecht zijn dat we zelfs verontwaardigd zijn wanneer slechts ons niet overkomt.
Dat is de reden waarom we anderen, die gelukkig lijken zo graag onderuit halen. Want wij geloven dat geluk een illusie is. En dat zij in een illusie leven. En wanneer hun droom uiteenspat zeggen we; zie je wel, ik had gelijk. Dat is wat we het liefst zien gebeuren. 

Geluk is geen illusie en vrede ook niet. Wel wanneer je verkiest dat het een illusie is.De enige reden om dit te verkiezen voor jezelf is wanneer je geloofd dat je niets dan slechts waard bent.


Ik had beloofd je te vertellen wat het gebed dat ik met je deelde representeerde en waar ik het vandaan had.


Ik ben het onschuldige kind van God
Ik ben het volmaakte kind van God
Ik ben het heilige kind van God

De woorden in dit gebed zijn slechts een weergave van wat jij ten diepste bent. Ze zijn waarheid en een directe tegenhanger van wat jij geloofd dat je bent. Ze representeren dan ook de waarheid over jou zelf. En die waarheid geneest.

Hoe ik dit gebed heb bemachtigd is even zo simpel. Namelijk door stil te zijn en te luisteren.
Ik was een tijd geleden erg bang. Maar ik had de stem van God vanbinnen gevonden. Elke keer wanneer ik me bang voelde vroeg ik wat het betekende en wat ik kon doen. Op een keer werden deze woorden me gegeven en ik heb ze lange tijd bij me gedragen om mezelf er iedere keer aan te herinneren. Nu de wereld in grote angst leeft deel ik ze. Omdat ik weet dat dit het juiste moment is.

Te zijner tijd komt er een vervolg op deze woorden. Wanneer weet ik nog niet exact.
Excuses voor mijn vaagheid (ik weet dat ik over kom als een medium of zoiets. Dat is niet mijn bedoeling. Ik deel wat me ingegeven wordt. Ik weet dat jij dezelfde woorden kan ontvangen maar zolang dat je nog niet lukt heb je misschien iets aan mij)

Nu weet je waar het gebed vandaan komt. Ik begrijp het volledig wanneer je sceptisch bent over mijn verhaal. Misschien wil je dit gevoel opzij zetten en het gebed een kans geven. Het gaat niet om wat ik schrijf of wie ik ben. Het gaat om het gebed.

Ik wens je alle goeds!