Onschuldig

Niemand is schuldig. Hoe kan er in een wereld van liefde schuld zijn?
Er is slechts verwarring in een wereld van illusies.

Voor hen die in verwarring zijn kun je alleen bidden opdat zij liefde zullen hervinden 

Want zij zijn het onschuldige kind van God
Zij zijn het volmaakte kind van God
Zij zijn het heilige kind van God

Het ontbreekt hen aan niets
Zij zijn vrij


Amen

Werkelijkheid

De waarheid is groots. Ruimer dan jij met jouw beperkte aardse brein kan bevatten.
Hoe kan jij dan zeggen dat je de waarheid kent?
Jij kent een klein stukje. Jouw stukje. Het minuscule deeltje dat jij hebt ervaren. Maar dat deeltje representeert niet de waarheid. Het herbergt niet het grote geheel.
Doe dan ook niet alsof het wel zo is maar sta jezelf liever toe je te verwonderen en te verbazen over hetgeen jij hebt meegemaakt. Want groter lof daarvoor is er niet.

Als jij echt wilt weten. Laat jouw waarheid dan buiten beschouwing en sta toe dat het leven het jou verteld.
Stop met je vooringenomenheid. Wees nederig. Ooit zal jij de waarheid volledig kennen maar pas wanneer jij geloofd niets te weten.
Wanneer al jouw waarheden van je zijn afgegleden, pas dan zul je de werkelijkheid kennen. 

Vandaag is het grote ontwaken begonnen

Je vraagt je vast af hoe ik dit weet en wellicht ook wat ik met ‘ontwaken’ bedoel.
Allereerst het ‘hoe’: het hangt in de lucht. Voelbaar als een broeierige mist. Een mist die nu nog dingen versluierd maar spoedig op zal trekken waarna de waarheid zal worden onthuld. Ik liep de avond waarin ik de eerste woorden van dit blog schreef naar buiten en keek naar de sterrenhemel. Deze was zo prachtig helder. Ik keek naar de helderste ster die voor mijn zicht een kruis leek. Als twee wegen die elkaar ontmoeten. Met elkaar in botsing raken maar ook samen komen. Ik voelde dat het niet lang meer kon duren voor er een grote verandering stond aan te komen en ik wist dat dit die de nacht en dag zou zijn. Het kantelpunt.

Dan het ‘ontwaken’: hiermee bedoel ik uiteraard het wakker worden. Wij zijn als volk lange tijd slapend geweest. Wij geloofden dat de systemen waarin en waarmee wij leefden ons voorspoed zouden brengen. Maar het bracht sommigen veel voorspoed en anderen veel tegenspoed. In werkelijkheid zijn wij één. De tegenspoed die een ‘ander’ treft zal ook ooit jou treffen en omgekeerd hetzelfde. Die ‘waarheid’ zal onthuld worden. Wij zullen begrijpen hoe de wereld werkelijk is. Hoe de systemen waarin wij leven werkelijk zijn opgebouwd. Niet zoals wij denken hoe zij zijn. Niet ons theorieën er over maar de waarheid in volle licht en glorie. Zodanig dat geen denkend wezen er meer omheen zal kunnen. In ontkenning zal kunnen blijven.
Geleidelijk en op zachte wijze zal het licht zich uitbreiden zodat angst, verdriet en boosheid beperkt zullen blijven. Desalniettemin zal het een schok veroorzaken en het bewustzijn dat wij één volk moeten worden willen we waardig leven en de schoonheid, bescherming en voeding van ons aarde behouden.

Wees niet gevreesd voor wat komen zal. Jou treft geen blaam. Jouw broeders en zusters treffen geen blaam. Je hebt geloofd in een destructief systeem zonder het werkelijk te weten. Voor jouw medemensen geldt hetzelfde. De tijd van vergelding, woede en pijn is voorbij.

Wees in liefde om liefde te ontvangen.

Er staat je iets belangrijks te doen

Weet jij eigenlijk wat je hier komt doen? Niet op deze site bedoel ik (al kan het interessant zijn een antwoord op die vraag te hebben) Ik bedoel, wat kom je doen, dit leven op deze planeet. Heb jij ooit bij die vraag stil gestaan? 

Heb je je ooit zó nutteloos gevoeld dat je dacht; jee, had ik maar een doel in dit leven! Iets belangrijks te doen!
Of heb je, net als ik altijd al dat gevoel gehad? Dat je ooit iets heel belangrijks te doen staat in dit leven. Zowel voor jou zelf als voor de mensheid en al het andere leven? Vanuit een diep gevoel van liefde en zorgzaamheid.
Ik hoop het wel want ik weet dat jij iets belangrijks te doen hebt! Zelfs als jij het niet weet of geloofd. Het kan namelijk niet zo zijn dat ik wél iets belangrijks te doen heb en jij niet. Weet je waarom? Alles is namelijk even belangrijk, en ieder is even belangrijk. Alle handelingen zijn even belangrijk, het één doet niet onder voor het ander.
Wat doet het er dan allemaal in godsnaam aan toe! Zul je denken. Weet je waarom alles even belangrijk is? Omdat alles altijd en keer op keer naar hetzelfde punt evolueert. Het uitgangspunt ‘God’. Hoe je het ook went of keert, het eindpunt en zowel het begin zal altijd God zijn.
Hoe je bij God komt is jouw keuze. In een rechte lijn of via vele omwegen. Het kan allemaal. 

Toen ik klein was voelde (wist-weten) ik dat me iets belangrijks te doen stond. Het was mijn hele leven aanwezig dat gevoel zonder dat ik er vragen over stelde. Nu weet ik wat het betekend; Ontwaken tot God (God herinneren) Waarom dat belangrijk is voor anderen?
Als ik mij God kan herinneren kan jij dat ook. In God zijn wij verbonden.

Wees nooit in angst om liefde te verliezen, want je hebt al verloren

Ik wilde me niet uitspreken over de toestand die Nederland en de rest van de wereld momenteel treft. Ik wilde dat niet omdat ik wens dat iedereen die hier leest zich welkom en goed voelt. Ik wil niet dat mensen die hier komen het gevoel hebben dat ze slechts over mijn mening leren. Want het gaat hier niet over meningen. Mijn mening doet er niet toe. Die is alleen gebaseerd op ideeën en een handjevol ervaringen in een wereld vol illusies. Dat is nu juist niet waar het me om te doen is. Wat ik hier wil delen is wat God mij doorgeeft en bovenal mijn boodschap dat jij evengoed met God kunt communiceren als ik dat doe. Dat is de belangrijkste boodschap. Want wie met God spreekt zal weten wat waar is. Niet omdat hij zelf denkt te weten wat waar waar is vanwege wat hij in de wereld gezien heeft maar vanuit een weten omdat God het hem verteld. Waarheid is een weten, een voelen zonder dat intellect daarbij betrokken is. Beter dan dat kan ik het niet uitleggen. 
Ieder die luisterd naar God en besluit niet alleen te spreken zal weten. 
Hoewel ik mij dus niet wilde uitlaten over de situatie waarin de wereld zich bevind heb ik besloten jullie toch niet te onthouden van wat ik heb doorgekregen (hoe belachelijk dat ook mag klinken) 

Het is hoopgevend maar vraagt ook om alertheid en volharding. Op die hoop hebben wij allemaal recht. Hier dus in kort fragment wat mij werd meegedeeld:

Wat God mij zei was dat de WHO liegt. Dit werd mij al enige tijd geleden mede gedeeld. Toen ik de naam voor dit blog had doorgekregen en pas was gestart. WHO-LY (en ik weet hoe stom het klinkt dat ik LY vertaal naar liegen want in het Engels is een leugen natuurlijk ‘lie’ . Maar God spreekt wel vaker in symbolen, gevoel en beelden omdat taal altijd tekortschiet. Dit was wat ik doorkreeg. Ik kan er verder ook weinig aan doen). Het antwoord op WHO-lie (of ly) is natuurlijk love. Deze wetenswaardigheid bleef steeds bij me. Hoe en waarover de WHO liegt wist ik toen ook niet direct tot het Coronavirus uitbrak. Toen was het me duidelijk. 
Zelf ben ik dan ook nooit bang geweest voor het virus op een paar korte momenten na (waarvoor ik het gebed, zie eerdere blogs, doorkreeg) 
Hoewel ik niet echt bang was voor het virus was ik wel huiverig voor de regering en hoe ons maatschappij zich verder zou ontwikkelen. Dit, omdat ik al langer de broeierigheid voelde dat er iets groots staat te veranderen. Iets op wereldniveau en dat regeringen hierbij een grote rol spelen. Vraag me niet waarom. Ik had gewoon dat gevoel. Ik weet hoe jullie over ‘gevoel’ of in andere bewoording ‘intuïtie’ denken. Over het algemeen een vieze term geworden. Maar bedenk dan dat er veel dingen in ons wereld niet juist zijn. Verwisseld of op zijn kop. De dingen van waarde lijken zonder waarde, de dingen die van waarde lijken zijn zonder waarde voor het grote goed.
Ik heb God daarom steeds gevraagd hoe dit verder gaat. Wat het doel is. Waar dit thema voor staat (alles in het leven heeft symbolische waarde. Het leven is als een puzzel waarvan wij pas achteraf de betekenis zullen kennen en begrijpen)

God gaf door:
Het coronavirus is er en toch ook niet. Het is er maar is lang niet zo gevaarlijk als wordt gedacht. Want dat is het probleem. Het denken en de manier waarop; namelijk dat het een gevaar is.
Dit weet de WHO en enkele machthebbers uit verschillende delen van de wereld weten dit ook. Zij weten dat wanneer collectief geloofd wordt het waar zal zijn. Dit geloof is waar mensen aan overlijden. Iemand zelf hoeft niet persé hardnekkig in het virus te vertrouwen maar kan ook beïnvloed worden door anderen (gezien de verbondenheid die jullie ontkennen) Wanneer iemand sterk genoeg van geest is om het zogenaamde virus te ontkennen zal hij niet ziek kunnen worden. 
En dat is alles wat betreft het virus zelf en de remedie lijkt me duidelijk. Stoppen met waarheid toekennen aan iets dat net zo goed onwaar kan zijn. 

Ik: Dan is er nog de vraag ‘waarom’? En deze stelde ik God en hij gaf mij het antwoord

God: Macht.
Het virus wordt gebruikt als een test om te zien hoe ver men (machthebbers) met het volk kan gaan. Oftewel hoe beïnvloedbaar ze is.
Hoeveel macht heeft de top van de wereld nog om het volk de kant op te krijgen die hen zint, wanneer het ze zint.

Ik: Maar waarom zou iemand die macht willen? Waarom zou iemand willen dat er een bepaalde richting op wordt gedacht? Waarom die angst.

God: Macht is wat het is. Controle. Controle hebben geeft een kick. Daarbij zorgt het ervoor dat degene die macht heeft veilig is. Het is het aloude ‘eten of gegeten’ worden. 

Ik: Maar het is dus een test?

God: Juist.

Ik: En wat als we de test goed doorstaan als volk laat ik maar zeggen?

God: Dan weet men dat ze alle kanten met jullie op kunnen. Maar wees niet gevreesd want het zal niet gebeuren. Het volk blijkt niet slaaf genoeg.

Ik: Gelukkig. Maar dan? Wordt er nog iets ontmanteld?

God: Ja en nee. Er zullen bepaalde dingen naar buiten komen die mensen laten inzien dat ze in een op-zijn-kop-maatschappij leven. Maar er zal nog heel veel verborgen blijven dat in de loop der tijd het licht zal kennen.

Ik: Maar kunt u me vertellen hoe het verloop voor pak hem beet de komende 20 jaar zal zijn en of we de goede kant op gaan?

God: De goede of slechte kant hangt altijd af van de kan die je op wilt. Het hangt dus van jullie als één volk af welke kant jullie verkiezen op te gaan. Om het je gemakkelijk te maken zal ik zeggen dat jullie verbondenheid boven afscheiding gaan verkiezen. Het globale beloop is als volgt:

Men is al enigszins immuun geworden voor de verspreiding van angst. Machthebbers  zullen erachter komen dat de invloed niet reikt tot waar men het wil hebben. Uiteindelijk zal men het opgeven en sterven ideeën om vrijheden in te perken een stille dood. Machthebbers vrezen het volk en zullen ook woedend zijn. Het volk heeft teveel praats en zal monddood gemaakt moeten worden. Er zal woede worden aangewakkerd tussen volkeren. Maar de woede zal niet duren omdat men, het volk de opzet in gaat zien. Politie en leger zal de kant van liefde kiezen en daarmee is de macht van de verdeeldheid verloren. Er zal verzoening zijn en het volk zal één zijn en een vuist maken tegen de krachten die de macht willen behouden en zij zullen vluchten. Maar vluchten kan niet meer want kwaad is geschied en liefde heeft al zege gevierd. Mensen zullen steeds vaker hun liefdevolle kant, de kant die geloofd in eenheid kiezen. Dit maakt dat licht vaker op de kant van verdeling wordt geschenen en ingezien wordt hoe schadelijk dit uiteindelijk voor iedereen is en daarmee verwerpelijk. Zolang het volk deze kant blijft kiezen zal de wereld naar harmonie toe groeien in plaats van de chaos die jullie hebben veroorzaakt. 

Ik: ik kreeg het gevoel dat er toch nog een laatste battle zal zijn?

God: er zal door een klein deel altijd nog geprobeerd worden verdeling te zaaien. Dit kun je zien als laatste stuiptrekkingen. Jullie zijn het moe en zat. Hoe meer harmonie jullie zullen ervaren hoe meer het jullie zal beklijven. Jullie zullen de weg naar verdeeldheid vergeten. 

Ik: maar we moeten dus alert blijven?

God: zo zou je het kunnen noemen. Ik noem het liever liefde. Blijf in liefde en er kan niets fout gaan. Het tegenovergestelde van liefde is angst. Wees daarom nooit in angst om liefde te verliezen, want je hebt al verloren. 

Ik: dank u God. Mooier had u het niet kunnen zeggen. Amen

Het laatste paradigma

We hebben allemaal een verborgen agenda. Iedereen. Niemand uitgezonderd.
We hebben allemaal ideeën opgedaan tijdens de jaren van ons leven. Bepaalde ideeën zijn aan ons blijven plakken als lijm en hebben zodoende ons persoonlijkheid gevormd.
Niemand hier op aarde is zó verlicht dat hij geen ideeën meer heeft vanuit het verleden. Niemand is zó verlicht dat zijn ideeën zijn acties niet beïnvloeden. Er zijn wel mensen die dit pogen te doen. Mensen die hiermee verder zijn dan anderen. Deze mensen zijn niet beter, van meer waarde dan anderen. Ze zijn slechts een klein stapje verder in evolutie op de ladder van het bewustzijn.
Heeft iemand hier de waarheid in pacht? Niemand hier heeft de waarheid in pacht. We doen voorspellingen op basis van ervaringen in het verleden en beoordelen het verleden op basis van waar we nu staan. Nemen we ons plaats een moment later in op de tijdslijn dan zullen ons ideeën zijn veranderd. Is dat erg? Ik denk het niet. Ik geloof echter wel dat ons arrogantie te denken dat wij, waar we ook staan denken te weten wat waar is, ons belemmerd te groeien. We blijven in een cirkel ronddraaien tot we dit laatste paradigma onder ogen durven zien.

Als het leven oneindig was

Wat als het leven oneindig was
Een bloem altijd in bloei

Je hart voor eeuwig warm en zacht
Jou eeuwig altijd trouw

Zou jij jouw hart dan trouw zijn?
Behoeden voor de kou?

Vechten voor wat haar liefde is?
Voor eeuwig aan haar zij

Dan zou het leven jouw liefde zijn
Voor altijd dichtbij

En als het leven eeuwig was
Wat zou jij dan doen?

Je vijanden vrienden noemen
Als onkruid en bloemen

Je zou familie zijn van ieder die je zag
Want eeuwigheid doet waarlijk zien
Je hart voor altijd zacht

Het zou altijd zomer zijn
Zomer in je hart

Want winter kan alleen bestaan
Wanneer vijanden geen vrienden zijn

De wereld naar eindigheid is gegaan

Het vernis is dun

Als je wil kan dit een periode van bezinning zijn. Je kunt je mind laten verstillen als je wil. Je kunt dan horen wat je jezelf werkelijk te vertellen hebt. Wat werkelijk je diepste waarden zijn. Je diepste verlangens. Je diepste angsten.
Je kunt dit een periode van echt contact laten zijn. Een periode waarin je niet steeds luistert naar je eigen verhaal maar naar dat van een ander. Je kunt de ander eens echt zien. Hem diep in de ogen kijken. Hoe lang is het geleden dat je iemand werkelijk in je hebt opgenomen? Werkelijk stil hebt gestaan om naar hem of haar te luisteren?

Dat kan allemaal nu. 

Je kunt ook verder gaan met waar je gebleven was. Van hot naar her gaan met je gedachten. Online valt er nog steeds van alles te kopen. Je honger naar meer, groter, mooier kan nog steeds worden gestild. En daarna, als deze periode voorbij is kun je daarmee naar hartenlust verder gaan.

De vraag is wat jou het meeste oplevert op de lange termijn.
 
Wanneer je kiest voor het eerste zul je geen spullen rijker zijn maar hoogstwaarschijnlijk wel zelfkennis, verbinding, liefde of een nieuw pad.

Wanneer je kiest voor het laatste zul je spullen rijker zijn die je een kortstondige boost hebben gegeven. Je zal een hoop gedachten rijker zijn. Daarvan zullen sommigen jouw ware ik vertegenwoordigen maar de meesten zullen niets met jou te maken hebben en jou verder van jezelf hebben verwijderd. 

Ik zal eerlijk zijn. Het eerste zal een stuk zwaarder zijn dan het laatste. In de eerste plaats al omdat we niet gewend zijn stil te staan en alles dat nieuw is gelijk staat aan lastig en om oefening vraagt. Daarnaast zal je kanten van jezelf tegen komen die je liever ver had blijven weg stoppen.
Het laatste zal een stuk makkelijker zijn. Dat garandeer ik je. Wat ik je echter ook garandeer is dat het wegstoppen van jou ware zelf je altijd en tot in den eeuwigheid een ongemakkelijk gevoel zal blijven geven. Het zal altijd onder een laag vernis van spullen, eten, drank, en cosmetica moeten blijven wil je het niet te hard voelen. Maar voelen zul je het altijd want het vernis is dun.

Jij bent vrij te kiezen.

Jij bent al machtig

Velen streven naar macht in deze wereld. Is het niet de macht over andere personen, dan wel de macht om situaties te controleren. De macht om de wereld naar je hand te zetten is een erg aanlokkelijk idee.
Wanneer ik zeg dat je controle over de wereld nogal beperkt is en tegelijkertijd een betere wereld bij jezelf begint klinkt dat ontzettend cliché. En toch is het naar mijn idee een waarheid als een koe.

Jij bent machtig van nature. Daarmee doel ik niet op de macht over de wereld, over situaties, over andere mensen. Want dingen buiten jou veranderen kost ten eerste heel veel energie en ten tweede is het nauwelijks mogelijk. Nee, jouw macht ligt niet in het veranderen van de wereld maar in het veranderen van jouw kijk op de wereld waardoor jij hem anders gaat waarnemen. Anders gaat ervaren. Andere dingen mee gaat maken. Er zelfs wonderen gebeuren.
Het is de macht over jouw gedachten en daarmee jouw belevingswereld.

Wat er ook buiten jou gebeurt; hoe jij denkt is hoe jij projecteert. Dat wil zeggen; jij ziet zoals jij denkt. Ga maar eens na; meerdere mensen zien een ongeluk voor hun ogen gebeuren. Wanneer ze naderhand worden ondervraagd zullen er overeenkomsten in de getuigenverslagen zitten maar even zoveel verschillen. De verslagen zullen details bevatten die sterk van elkaar verschillen. Reden hiervoor is dat hun focus verschilt. Die focus is afhankelijk van hoe iemand denkt.

Jij kan de wereld dan ook met moeite neutraal bekijken. Er is altijd sprake van een referentiekader, een focuspunt. Je hebt echter wel de macht te bepalen welke kleur jouw referentiekader heeft. Wil jij de wereld bekijken door een roze bril die staat voor liefde, gemoedelijkheid, vriendelijkheid, verbinding, samenwerking? Of een grijze bril die staat voor angst, schaarste, agressie, individualiteit? Je zal zien dat de kleur bepaald hoe je tegen dingen aankijkt. En hoe je tegen dingen aan kijkt bepaald hoe je je voelt. Hoe je je voelt bepaald hoe je reageert. Hoe je reageert invloed heeft op anderen.
Zie hoeveel macht jij hebt!

Dus wat wordt het? De roze óf de grijze bril?