God maakt het leven niet ingewikkeld

Het is niet zo dat jij een goeroe nodig hebt, een leraar die je verteld wat waar is en wat niet.
Je leraar is de bron vanwaar alles kwam. Het is God en jij kunt hem gewoon horen als je dat verkiest.

Er bestaat niet zoiets als eigen waarheid behalve als je naar het ego luistert. Dan bestaan er miljarden waarheden.

God maakt het leven niet ingewikkeld. Het ego doet dit.

Nu lijkt dit de tekst van een leraar maar dat is het allerminst. Ik vertel je iets dat je allang weet. Ik leer je dus niets. Ik wijs je slechts de weg.
Niets meer, niets minder. 

Idee en geloof

Je hebt een hoop ideeën.
Overgenomen van je buurvrouw, vader, broer, leraar, vage kennissen enzovoorts.
Heb je zelf weleens een echt idee gehad? Nee? Met ‘echt’ bedoel ik een zuiver idee dat ontsproot uit jou. Een idee zonder vervuiling. Zonder geloof. Hoe zou dat zijn denk je? Ik zeg dit trouwens niet om je te beledigen. Ik wil gewoon eerlijk tegen je zijn. Je helpen af te komen van ideeën die jouw zuivere zelf en dat van anderen ondermijnen.

Een waar idee is als de geboorte van nieuw leven. Zo zuiver, schoon en onaangetast. Als maagdelijke sneeuw waar nog niemand met zijn modderige schoenen overheen is gewalst. 

Zo’n waar idee is trouwens niet jouw eigendom. Het kwam dóór jou en jij mag het delen.

Zuivere ideeën zijn waar. In oorsprong. Daarna, na het uitbreiden worden ze soms vervormd. Eigenlijk moet ik meestal zeggen maar laat ik positief blijven. Zo’n idee, ook wel inspiratie kwam vanuit de bron. Of God, zo je wilt. Hij is de inspiratiebron van ons allen. Sommige mensen zijn scherper op God afgesteld (ze luisteren beter) en ontvangen zijn ideeën welke dan verder verspreid kunnen worden. Soms gaat dat goed. Meestal niet. Sorry, positief blijven lukt me niet zo. Meestal wijken de ideeën uiteindelijk erg af van hun werkelijke betekenis. Ze hebben echter nog dezelfde kracht om invloed uit te oefenen op ons werkelijkheid. Een invloed die doorgaans niet positief uitpakt.
Ideeën worden al eeuwen door mensen verspreid. Ons werkelijkheid voegt zich naar de ideeën, niet andersom. Zie je hoe jij leeft in een vervormde werkelijkheid?

Ergens huist de waarheid van alle ideeën in ons. Want niets kan gedeeld worden zonder te delen met allen. Wij zijn allemaal met God verbonden. Ook als je niet luistert ontvang je wat je gegeven is. Die waarheid ken jij dus. Soms bewust, meestal onbewust.
Jij geloofd alleen in de vervormde werkelijkheid. Alles dat daarvan afwijkt vind jij vreemd en ongeloofwaardig. 
Echter geloven doe je met je brein. Je kiest ervoor iets voor waar aan te nemen of doet dat niet. Als je nou eens zou stoppen je brein te gebruiken voor de beoordeling van deze wereld, jouw eigen bestaan, en in plaats daarvan naar je gevoel zou luisteren. Naar je hart. Dan zou je jezelf stukje bij beetje openstellen voor de ware ideeën, ofwel de waarheid.

Je zal dan geleid worden door God en zal een wereld zien die jij nooit voor mogelijk had gehouden.

Werkelijkheid

De waarheid is groots. Ruimer dan jij met jouw beperkte aardse brein kan bevatten.
Hoe kan jij dan zeggen dat je de waarheid kent?
Jij kent een klein stukje. Jouw stukje. Het minuscule deeltje dat jij hebt ervaren. Maar dat deeltje representeert niet de waarheid. Het herbergt niet het grote geheel.
Doe dan ook niet alsof het wel zo is maar sta jezelf liever toe je te verwonderen en te verbazen over hetgeen jij hebt meegemaakt. Want groter lof daarvoor is er niet.

Als jij echt wilt weten. Laat jouw waarheid dan buiten beschouwing en sta toe dat het leven het jou verteld.
Stop met je vooringenomenheid. Wees nederig. Ooit zal jij de waarheid volledig kennen maar pas wanneer jij geloofd niets te weten.
Wanneer al jouw waarheden van je zijn afgegleden, pas dan zul je de werkelijkheid kennen. 

Vandaag is het grote ontwaken begonnen

Je vraagt je vast af hoe ik dit weet en wellicht ook wat ik met ‘ontwaken’ bedoel.
Allereerst het ‘hoe’: het hangt in de lucht. Voelbaar als een broeierige mist. Een mist die nu nog dingen versluierd maar spoedig op zal trekken waarna de waarheid zal worden onthuld. Ik liep de avond waarin ik de eerste woorden van dit blog schreef naar buiten en keek naar de sterrenhemel. Deze was zo prachtig helder. Ik keek naar de helderste ster die voor mijn zicht een kruis leek. Als twee wegen die elkaar ontmoeten. Met elkaar in botsing raken maar ook samen komen. Ik voelde dat het niet lang meer kon duren voor er een grote verandering stond aan te komen en ik wist dat dit die de nacht en dag zou zijn. Het kantelpunt.

Dan het ‘ontwaken’: hiermee bedoel ik uiteraard het wakker worden. Wij zijn als volk lange tijd slapend geweest. Wij geloofden dat de systemen waarin en waarmee wij leefden ons voorspoed zouden brengen. Maar het bracht sommigen veel voorspoed en anderen veel tegenspoed. In werkelijkheid zijn wij één. De tegenspoed die een ‘ander’ treft zal ook ooit jou treffen en omgekeerd hetzelfde. Die ‘waarheid’ zal onthuld worden. Wij zullen begrijpen hoe de wereld werkelijk is. Hoe de systemen waarin wij leven werkelijk zijn opgebouwd. Niet zoals wij denken hoe zij zijn. Niet ons theorieën er over maar de waarheid in volle licht en glorie. Zodanig dat geen denkend wezen er meer omheen zal kunnen. In ontkenning zal kunnen blijven.
Geleidelijk en op zachte wijze zal het licht zich uitbreiden zodat angst, verdriet en boosheid beperkt zullen blijven. Desalniettemin zal het een schok veroorzaken en het bewustzijn dat wij één volk moeten worden willen we waardig leven en de schoonheid, bescherming en voeding van ons aarde behouden.

Wees niet gevreesd voor wat komen zal. Jou treft geen blaam. Jouw broeders en zusters treffen geen blaam. Je hebt geloofd in een destructief systeem zonder het werkelijk te weten. Voor jouw medemensen geldt hetzelfde. De tijd van vergelding, woede en pijn is voorbij.

Wees in liefde om liefde te ontvangen.

Het laatste paradigma

We hebben allemaal een verborgen agenda. Iedereen. Niemand uitgezonderd.
We hebben allemaal ideeën opgedaan tijdens de jaren van ons leven. Bepaalde ideeën zijn aan ons blijven plakken als lijm en hebben zodoende ons persoonlijkheid gevormd.
Niemand hier op aarde is zó verlicht dat hij geen ideeën meer heeft vanuit het verleden. Niemand is zó verlicht dat zijn ideeën zijn acties niet beïnvloeden. Er zijn wel mensen die dit pogen te doen. Mensen die hiermee verder zijn dan anderen. Deze mensen zijn niet beter, van meer waarde dan anderen. Ze zijn slechts een klein stapje verder in evolutie op de ladder van het bewustzijn.
Heeft iemand hier de waarheid in pacht? Niemand hier heeft de waarheid in pacht. We doen voorspellingen op basis van ervaringen in het verleden en beoordelen het verleden op basis van waar we nu staan. Nemen we ons plaats een moment later in op de tijdslijn dan zullen ons ideeën zijn veranderd. Is dat erg? Ik denk het niet. Ik geloof echter wel dat ons arrogantie te denken dat wij, waar we ook staan denken te weten wat waar is, ons belemmerd te groeien. We blijven in een cirkel ronddraaien tot we dit laatste paradigma onder ogen durven zien.

Geef je waarheid het voordeel van de twijfel

Ruth Hubbard: “Truth is in the eye of the beholder”

Maar wat als je eens niet zou kijken. Nu niet, en niet naar de herinneringen die je hebt vastgelegd of zelf gecreëerd.
Wat als je alles zou vergeten. Dan zou er geen eigen ‘Truth’ zijn. Er zou niets zijn, zal je denken. Maar wat is niets.

Niets is leeg. Niets is ruimte. Ruimte is plaats voor iets anders.Wat zou die lege ruimte dan vullen? 

Lijkt het je interessant om dat te ervaren? 

Lastig kan het lijken om te vergeten. Ruimte te maken. Maar je hoeft niets te doen. Sterker nog, doe niets. Twijfel alleen. Aan alles dat jij voor waar aanneemt.
Geef je waarheid het voordeel van de twijfel. Dat laat jouw waarheid uiteen brokkelen. Wanneer dan jouw waarheid is vergruisd zal er niets overblijven. 

En als je dan genoten hebt van dit niets, vraag dan eens aan iets wat waar is.

Ik weet zeker dat je het mooi vindt

Het vernis is dun

Als je wil kan dit een periode van bezinning zijn. Je kunt je mind laten verstillen als je wil. Je kunt dan horen wat je jezelf werkelijk te vertellen hebt. Wat werkelijk je diepste waarden zijn. Je diepste verlangens. Je diepste angsten.
Je kunt dit een periode van echt contact laten zijn. Een periode waarin je niet steeds luistert naar je eigen verhaal maar naar dat van een ander. Je kunt de ander eens echt zien. Hem diep in de ogen kijken. Hoe lang is het geleden dat je iemand werkelijk in je hebt opgenomen? Werkelijk stil hebt gestaan om naar hem of haar te luisteren?

Dat kan allemaal nu. 

Je kunt ook verder gaan met waar je gebleven was. Van hot naar her gaan met je gedachten. Online valt er nog steeds van alles te kopen. Je honger naar meer, groter, mooier kan nog steeds worden gestild. En daarna, als deze periode voorbij is kun je daarmee naar hartenlust verder gaan.

De vraag is wat jou het meeste oplevert op de lange termijn.
 
Wanneer je kiest voor het eerste zul je geen spullen rijker zijn maar hoogstwaarschijnlijk wel zelfkennis, verbinding, liefde of een nieuw pad.

Wanneer je kiest voor het laatste zul je spullen rijker zijn die je een kortstondige boost hebben gegeven. Je zal een hoop gedachten rijker zijn. Daarvan zullen sommigen jouw ware ik vertegenwoordigen maar de meesten zullen niets met jou te maken hebben en jou verder van jezelf hebben verwijderd. 

Ik zal eerlijk zijn. Het eerste zal een stuk zwaarder zijn dan het laatste. In de eerste plaats al omdat we niet gewend zijn stil te staan en alles dat nieuw is gelijk staat aan lastig en om oefening vraagt. Daarnaast zal je kanten van jezelf tegen komen die je liever ver had blijven weg stoppen.
Het laatste zal een stuk makkelijker zijn. Dat garandeer ik je. Wat ik je echter ook garandeer is dat het wegstoppen van jou ware zelf je altijd en tot in den eeuwigheid een ongemakkelijk gevoel zal blijven geven. Het zal altijd onder een laag vernis van spullen, eten, drank, en cosmetica moeten blijven wil je het niet te hard voelen. Maar voelen zul je het altijd want het vernis is dun.

Jij bent vrij te kiezen.